II Powiatowy Konkurs Informatyczny

"POMOC DYDAKTYCZNA 2006/2007"

Dnia 13 lutego 2007 roku odbył się finał II Powiatowego Konkursu Informatycznego "POMOC DYDAKTYCZNA 2006/2007". 

Od pięciu lat Gimnazjum w Jerzykowie organizuje corocznie konkurs informatyczny „POMOC DYDAKTYCZNA”.  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pomocy dydaktycznej do nauczania dowolnego przedmiotu w gimnazjum – prezentacji multimedialnej w Microsoft Power Point lub strony internetowej. Patronami  i sponsorami etapu powiatowego konkursu są Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

W tym roku szkolnym do etapu powiatowego zostało zgłoszonych 20 prac. Decyzją Komisji Powiatowego Konkursu Informatycznego „POMOC DYDAKTYCZNA – 2006/2007” do II części etapu powiatowego zostało zakwalifikowanych 9 uczniów.

We wtorek 13 lutego finaliści przed komisją:

·        uzasadniali wybór tematu pracy,

·        wykazywali się znajomością treści wykonanej pomocy dydaktycznej,

·        znajomością źródeł,

·        wiedzą o narzędziach informatycznych zastosowanych do wykonania pracy konkursowej. 

Tego samego dnia w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie II Powiatowego Konkursu Informatycznego "POMOC DYDAKTYCZNA 2006/2007". Na uroczystość przybył przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, p. Marian Sękowski. Pani dyrektor, Alina Mańka ogłosiła wyniki konkursu i pogratulowała zwycięzcom. Finaliści otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, sprzęt RTV. Szkoły biorące udział w konkursie otrzymały płyty CD z kopiami nagrodzonych prac konkursowych.

Pierwsze miejsce zdobył Krystian Laszewicz, uczeń Gimnazjum im. Wł. hr. Zamojskiego w Kórniku za wykonanie prezentacji multimedialnej "Parki Krajobrazowe", drugie Jakub Kosmaczewski z Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku za prezentację  "Starożytna Grecja", trzecie uczeń naszego gimnazjum, Dawid Gromacki za prezentację "Układ Słoneczny, wielki dom ludzkości".

Po wręczeniu nagród odbył się pokaz najlepszej pracy konkursowej. Na zakończenie finaliści ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.