Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje

Załącznik: Projekt harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2020/2020 - konsultacje

Załącznik: Pytania i odpowiedzi – rekrutacja do publicznych liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia i klas wstępnych na rok szkolny 2020/2021