Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest uznawany w całej Europie i został opracowany przez Unię Europejską. ECDL jest certyfikatem technologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców Europy. Obecnie umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia. ECDL jest rzetelnym świadectwem rzeczywistych umiejętności.

Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

1.      Podstawy technik informatycznych

2.      Użytkowanie komputerów

3.      Przetwarzanie tekstów

4.      Arkusze kalkulacyjne

5.      Bazy danych

6.      Grafika menedżerska i prezentacyjna

7.      Usługi w sieciach informatycznych

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Uczniowie naszego gimnazjum, zainteresowani informatyką, w roku szkolnym 2007/2008 postanowili zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Na zajęciach koła informatycznego poszerzają wiedzę, zdobywają nowe umiejętności informatyczne, przygotowują się do egzaminów.

Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat. Jest więc czas na przygotowanie się, poznanie możliwości wykorzystania mikrokomputerów w pracy i uzyskanie ECDL.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w roku szkolnym 2007/2008 uzyskali:

Jakub Hope                         klasa 3a

Karol Lisiecki                     klasa 3a

Jakub Zawrotniak              klasa 3a

Adrian Urbaniak                 klasa 3b