Powiatowy Konkurs Informatyczny „POMOC DYDAKTYCZNA”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pomocy dydaktycznej do dowolnego przedmiotu nauczanego w gimnazjum, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej.

Celem tego konkursu jest:

-    promowanie ambitnych i uzdolnionych uczniów,

-    popularyzacja wykorzystania technologii informatycznych w nauczaniu,

-    kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy,

-    pozyskiwanie pomocy dydaktycznych dla szkół.

Konkurs ten został zorganizowany w szkole po raz pierwszy w roku szkolnym 2002/2003. Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, nauczycieli i dyrekcji Zespołu Szkół w Jerzykowie. Powstało wiele ciekawych prac dydaktycznych, które zostały przekazane do zbiorów biblioteki szkolnej w celu udostępnienia nauczycielom i uczniom. Nauczyciele i uczniowie wykorzystują je w procesie nauczania. Od tej pory corocznie organizowany jest ten konkurs w naszej szkole.

W roku szkolnym 2004/2005 zorganizowaliśmy gminny konkurs informatyczny „Pomoc dydaktyczna”. Patronat nad tym konkursem objął Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pobiedziska Marian Sękowski.

Na wniosek Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzykowie szkoła otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu dotacje ze środków publicznych na zorganizowanie Powiatowego Konkursu Informatycznego „Pomoc dydaktyczna” poszerzającego wiedzę uczniów. Etap powiatowy konkursu po raz pierwszy odbył się w nasze j szkole w roku szkolnym 2005/2006. Wzięli w nim udział uczniowie z 15 gimnazjów. Każda szkoła uczestniczącą w konkursie otrzymała kopie nagrodzonych prac konkursowych.

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Informatycznego "POMOC DYDAKTYCZNA 2016"

Formularz zgłoszeniowy

Wyniki I Powiatowego Konkursu Informatycznego "POMOC DYDAKTYCZNA 2005/2006"

Wyniki II Powiatowego Konkursu Informatycznego "POMOC DYDAKTYCZNA 2006/2007 "

 Uroczyste zakończenie II Powiatowego Konkursu Informatycznego "POMOC DYDAKTYCZNA 2006/2007"

Wyniki Powiatowego Konkursu Informatycznego "POMOC DYDAKTYCZNA 2010"

Wyniki Powiatowego Konkursu Informatycznego "POMOC DYDAKTYCZNA 2015"