INNOWACJE W NAUCZANIU

E-LEARNING

MYŚLENIE TWÓRCZE

GALA JADWIŻANEK

DROGA DO DZINNIKARSTWA

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

REALIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PLANY FILMOWE - PREZENTACJA

KONSPEKT LEKCJI BIOLOGII W KLASIE 2 GIMNAZJUM

POZNAJĘ HISTORIĘ SWOJEGO NARODU – SPOTKANIA TEATRALNE

W JĘZYKU ANGIELSKIM UCZYMY SIĘ INFORMATYKI

SZTUKA UŻYTKOWA I WZORNICTWO BLOK III FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA I GRAFIKA – TAJEMNICE ZAKLĘTE W FOTOGRAFII I GRAFICE

Wymiana międzynarodowa praktykantów w ramach współpracy z organizacją AISEC. Programy Make A Step i Enjoy My Origin.

Autorskie innowacyjne programy dla uczniów klas I-III w ramach pracy świetlicy i zajęć pozalekcyjnych.

„Family 4U” – projekt w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie.

Lekcje z wykorzystaniem i-padów, platform edukacyjnych: e-nauczanie, moodle w Gimnazjum.

Lekcje z wykorzystaniem i-padów, platform edukacyjnych: e-nauczanie, moodle w Szkole Podstawowej.

Innowacyjny program nauczania dla klas 4 - 6: „Przewrót kopernikański - nowa pracownia przyrody”.

Innowacyjny program „Przyroda w 4 osłonach” dla uczniów gimnazjum.

Projekt „Łączymy pokolenia”.

„Mam talent” - projekt w ramach Szkoły Odkrywców Talentu” i systemowych rozwiązań związanych z pracą z uczniem zdolnym.

Program „WF z klasą” w naszej szkole dla gimnazjalistów.

Program „WF z klasą” w naszej szkole dla uczniów szkoły podstawowej.

Program YOUNGSTER - zajęcia języka angielskiego dla klas III gimnazjum.