BAZA DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JERZYKOWIE

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DOBRYCH PRAKTYK "OTWARCI NA ZMIANY"

zapoczątkował tworzenie bazy dobrych praktyk w naszej szkole.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu realizowało wielokomponentowy projekt Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (program operacyjny Kapitał Ludzki).
W ramach projektu Ośrodek Doskonalenia w Poznaniu zorganizował
OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  DOBRYCH  PRAKTYK   OTWARCI NA ZMIANY

Celem konkursu było zebranie i upowszechnienie ciekawych rozwiązań związanych z wdrażaniem w przedszkolach i szkołach reformy programowej.

Działania podjęte przez naszą szkołę zostały zauważone i w konkursie zdobyliśmy I miejsce wśród szkól gimnazjalnych. Dobre praktyki prezentowaliśmy podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu.

Od tej chwili upowszechniamy nasze dobre praktyki, by pokazać, że w szkole można pracować kreatywnie , wprowadzając różnorodne nowatorskie rozwiązania. Zapoznaj się i wykorzystaj!

OTWARCI NA ZMIANY

INFORMACJE O SZKOLE

PROCEDURY TWORZENIA SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

PROJEKTY EDUKACYJNE

INNOWACJE W NAUCZANIU