STO LAT SENIOROM!

„Z grzecznym ukłonem

Z uśmiechem radości

Witamy  wszystkich

dziś zebranych gości”

        Tymi słowami przywitały, a później wyśpiewały sto lat Seniorom dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły. To już po raz trzynasty organizacja szkolna PCK, której opiekunem jest pani Urszula Wiśniewska oraz SU szkoły zorganizowały tradycyjny Dzień Seniora. Impreza  miała miejsce 14 lutego 2007 r. w Zespole Szkół w Jerzykowie. Wzięli w nim  udział mieszkańcy z okolic Biskupic i Jerzykowa, członkowie działającego przy szkole Klubu Seniora  oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęły najmłodsze dzieci, które przedstawiły program pt.” Zabawa śnieżkowa”. Dalszą część uroczystości uświetnili swoim występem uczniowie z chóru szkolnego oraz kabaret szkolny. Umiejętności taneczne i wokalne zaprezentowały dziewczynki z klasy III SP.  Zaproszeni goście nagrodzili wszystkich występujących gromkimi brawami.  Ponadto uczniowie z koła informatycznego zaprezentowali pokaz multimedialny „SzlakPiastowski”. Coroczną atrakcją spotkania jest wspólny śpiew przy kawie i ciastku. Piosenki z dawnych lat  nucą wtedy nie tylko seniorzy, ale i młodzież gimnazjalna.

        Wspólnie spędzony czas jest czasem radości, serdeczności i wzajemnej życzliwości. Dla szkoły to jedno z ważniejszych działań wychowawczych. Impreza wpisała się na stałe w kalendarz uroczystości, dlatego już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie za rok.

         Pani dyrektor serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w organizację Dnia Seniora: Radzie Sołeckiej Jerzykowa, nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.