Gminny Przegląd Jasełek „ŚPIEWAJMY Z ANIOŁAMI”

17 grudnia 2014 roku uczniowie Koła Teatralnego Mali Artyści brali udział w Gminnym Przeglądzie Jasełek ŚPIEWAJMY Z ANIOŁAMI. Wystawiona została jasełka pt: Betlejemska dobranocka. Jury wyróżniło nagrodami grę sceniczną dwóch dziewczynek. Iga Urbańska oraz Maja Szczepańska otrzymały nagrody książkowe.

Opiekun koła teatralnego Mali Artyści: Magdalena Klorek