Dzień Niepodległości

Święto Odzyskania Niepodległości obchodziliśmy w trzech grupach wiekowych.

Starsi uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści uczestniczyli w turnieju klas. Natomiast uczniowie z nauczania początkowego kolorowali herby i mapę Polski. Wszyscy śpiewali pieśni patriotyczne.