STRONA GŁÓWNA
MAIN SITE

STRONA INFORMACYJNA SZKOŁY

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

BEZPIECZNE WAKACJE

PATRON SZKOŁY
SCHOOL PATRON

HISTORIA SZKOŁY
SCHOOL HISTORY

SZKOŁA DZISIAJ
SCHOOL NOWADAYS

BAZA DOBRYCH PRAKTYK

PROJEKTY EDUKACYJNE

KRONIKA

SUKCESY UCZNIÓW

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NASZA OKOLICA

KLUB EUROPEJSKI
EUROPEAN CLUB

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

KLUB SPORTOWY UKS "ZALEW JERZYKOWO"

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie
ul. Spokojna 3, 62-007 Biskupice
tel. 61 8152 115, e-mail:
zsjerzykowo@poczta.internetdsl.pl