Biskupice

Duża część uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Jerzykowie to dzieci i młodzież z Biskupic. Biskupice to wieś sąsiadująca z Jerzykowem. Miejscowość o tak charakterystycznej nazwie nie mogła istnieć przed tą chwilą dziejową, gdy Polska zaczynała swój byt państwowy i z tym związane przybycie do Polski pierwszego biskupa. Dokumenty potwierdzają to powiązanie nazwy z faktami historycznymi.

Jeżeli osada o nazwie Biskupice może istnieć dopiero po wprowadzeniu chrześcijaństwa do Polski, nie przesądza to możliwości zamieszkania tu ludzi już w okresie przedhistorycznym. Uważny przechodzień znajdzie w piaskach wydm i wzgórz położonych w dolinie rzeki Cybiny ślady bytności człowieka prehistorycznego w postaci wiórów krzemiennych, ułamków naczyń ceramicznych i kości, których brak na polach dzisiejszej wsi świadczy o tym, że właśnie w osłoniętej dolinie rzecznej, w pobliżu wody upodobał sobie człowiek, żyjący jeszcze w ustroju wspólnoty pierwotnej miejsca na osiedla o innej oczywiście nazwie niż dzisiejsza.

Teren Biskupic dość płaski graniczy na zachodzie z polami Uzarzewa, na wschodzie chyli się nieznacznie w stronę Promienka, na południu opada stromo do głębokiej doliny Cybiny, a na północy obniża się łagodnie ku rzece głównej.

W XIX wieku pojawia się nazwa Biskupice Duchowne, Biskupice Geistlich lub Biskupitz, a po II wojnie światowej Biskupice Wielkopolskie. Istnieją też w Polsce inne miejscowości – Biskupice, różniące się od siebie nie tylko położeniem, ale również historią.

W Biskupicach znajduje się Szkoła Podstawowa, do której uczęszczają dzieci z Biskupic oraz sąsiednich wsi: Góry, Promienka, Uzarzewa Huby i innych. Początek tej szkoły zależy od tego, o czym myślimy wymawiając wyraz “szkoła”. Jeżeli mamy na myśli budynek przeznaczony do wychowania dzieci pod kierunkiem nauczyciela, to taka szkoła istnieje tu od roku 1845. Ale z lat okupacyjnych pamiętamy szkoły, które składały się z zespołu uczniowskiego, pracującego pod kierunkiem nauczyciela celowo z coraz to innym budynku, aby okupanci jej nie wykryli. Jeżeli więc nie ma dziś podstaw do ustalenia od kiedy była w Biskupicach czynna jakaś szkoła, to najlepiej przyjąć jako datę założenia szkoły dzień 3 lutego 1757 roku, w którym to dniu biskup poznański Teofil Czartoryski podpisał przywilej lokacyjny wsi, wyodrębniający z gruntów przeznaczonych dla rolników m.in. 8 morgów chełmińskich na użytek nauczyciela. (Jednak już w 1773 roku zorganizowana została szkoła w sąsiednim Jankowie dla dzieci z okolicy.) Do szkoły w Biskupicach uczęszczali uczniowie z Biskupic, Promienka, Góry, Kobylnicy, Jerzykowa.

W ostatnich latach w Biskupicach zostało wzniesionych wiele nowych domów. Poza tym jest tu kościół, poczta, stacja PKP, Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia, Zakład Naprawy Autobusów, wiele sklepów. Przy Szkole Podstawowej utworzone zostało jedno z największych boisk sportowych w gminie. Miejscowość jest otoczona lasami, w których można pospacerować i odpocząć w wolnym czasie, jeziorami w których można popływać . Niedaleko znajdują się Park Krajobrazowy Promno i Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, do których można się udać, by wypocząć na łonie natury i podziwiać przyrodę.