PARK KRAJOBRAZOWY
PROMNO

DĘBOWO-GRABOWY LAS,Park Krajobrazowy Promno, Pobiedziska, Wielkopolska Park Krajobrazowy Promno został utworzony w 1993 roku na powierzchni 2077 ha w celu ochrony polodowcowego krajobrazu morenowego urozmaiconego wodami płynącymi i stojącymi. Wielką atrakcją tego parku są lasy o bardzo bogatym i zróżnicowanym podszyciu krzewów oraz o niezwykłym bogactwie flory wiosennej. Jego osobliwością jest stanowisko kłoci wiechowatej nad jeziorem Drążynek, uważane za największe w Wielkopolsce. Wiele zagłębień terenu wypełninych jest wodą tworząc malownicze jeziorka wśród lasow. W lasach północnej i zachodniej części parku dominuje sosna, natomiast w części południowo-wschodniej przeważają drzewa liściaste: grab, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, jawor, klon polny, jesion i brzoza.[Opracowano na podstawie Wielkopolskiego Informatora Przyrodniczego , nr 1, Poznań 1998]

W Parku Krajobrazowym Promno znajdują się rezerwaty:
Dębowo-grabowy Las Liściasty w Promnie (na zdjęciu)
Jezioro Drążynek
Jezioro Dębiniec