PARK KRAJOBRAZOWY
PUSZCZA ZIELONKA

PUSZCZA ZIELONKA, Pobiedziska, Wielkopolska Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka został utworzony w 1993 roku na powierzchni 998 ha w celu ochrony i zachowania największego i najbardziej zbliżonego do naturalnego kompleksu leśnego Wielkopolski o dużych walorach przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i naukowo-dydaktycznych. Charakterystyczną cechą tego parku jest wysoki udział terenów leśnych (ponad 80%) oraz liczne, nieduże jeziora, przeważnie całkowicie otoczone lasami, o zarośniętych, często niedostępnych brzegach. Przeważają tutaj bory mieszane, a w nielicznych miejscach występują lasy dębowo-grabowe. Na obszarze parku rośnie wiele pomnikowych drzew. Faunę reprezentują: dziki, sarny, daniele, bobry, jelenie, wydry, żurawie i borsuki. Na południowym skraju Puszczy Zielonka znajduje się Dziewicza Góra (143 m n.p.m.), wokół której występują okazałe dęby i sosny. [Opracowano na podstawie Wielkopolskiego Informatora Przyrodniczego , nr 1, Poznań 1998]

W Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka znajdują się rezerwaty:

Jezioro Czarne
Las Mieszany w Nadleśnictwie Łopuchówko
Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Kościelnej
Żywiec Dziewięciolistny
Jezioro Pławno