Dnia 9 czerwca 2006 roku 

patronką Zespołu Szkół w Jerzykowie 

została Królowa Jadwiga 

 

On the 9th of June 2006 the Queen Jadwiga

became the patron of our school

        Królowa Jadwiga jest dla nas przykładem wybitnej osobowości ze względu na wartości, które wyznawała i swoim życiem potwierdzała. Są to: umiłowanie pokoju, wrażliwość na krzywdę, rozumienie ludzkich potrzeb, zasługi dla kraju i języka polskiego.
       Wartości te, zawsze aktualne, umiejętnie łączyła z głęboką religijnością. Żywy temperament i silny charakter potrafiła wykorzystać w celu doskonalenia własnej osobowości, kształcenia duszy i rozumu, a także w służbie drugiemu człowiekowi.
       Ten humanitaryzm średniowiecznej królowej imponuje nam, ludziom XXI wieku, dlatego spośród wielu możliwych kandydatów na patrona Zespołu Szkół wybraliśmy tę najgodniejszą postać.

Queen Jadwiga  is an example of  an outstanding personality due to the values she followed in her life. These virtues were the peace, sympathy, understanding people’s needs, her merits to the Polish country and  language.

Not only was she a great ruler but also  a woman of great faith. She was able to use her lively and strong personality to become a better human, Christian and to help others. This humane and humanistic nature of the medieval Queen is still impressive for us, people of the 21st century, that’s she was chosen as a patron of our school

HYMN SZKOŁY

FOTOREPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI NADANIA ZESPOŁOWI SZKÓL W JERZYKOWIE IMIENIA KRÓLOWEJ JADWIGI

Regulamni przyznawania Jadwiżanek