The colourful face of Europe

Projekt gimnazjalny, w którym wzięli udział uczniowie grupy językowej z klas 2a/2b. Projekt stanowił odpowiedź na konkurs Young European Award „ Jak daleko sięga Europa?”zorganizowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM), Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (DFJW/OFAJ),Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Fundację Kultury Allianz oraz Fundację Hippocrène. Uczniowie naszej szkoły podjęli współpracę z uczniami niemieckiego Gabriele-von-Bülow-Gymnasium w Berlinie, francuskiego Collège Pierre Falanc w Belèves oraz ukraińskiej Melitopolska "Tvorchist" ZOR. Poprzez różnorodne działania – prezentacje, mapy, kwestionariusze, skecze i wywiady uczniowie z czterech szkół partnerskich starali się odpowiedzieć na pytanie jak daleko sięga współczesna Europa. W ramach projektu uczniowie zajmowali się sytuacją migrantów w przeszłości oraz obecnie. Szukali doświadczeń migracji we własnych rodzinach i z tej perspektywy zastanawiali się nad znaczeniem pojęcia „ojczyzna” i przyczynami migracji. Projekt pomógł uczniom połączyć wydarzenia historyczne i ich własnymi doświadczeniami oraz zrozumieć przyczyny migracji w kontekście obecnej sytuacji w Europie.

Projekt spotkał się z uznaniem międzynarodowego jury i zdobył pierwszą nagrodę w konkursie. Zwycięzcy wygrali wspólną wycieczkę do instytucji europejskich.

Poprzez udział w projekcie uczniowie poznali rówieśników z innych krajów, co zaowocowało spotkaniem uczniów z Jerzykowa i Berlina.

Hanna Nawrocka