Program „Uczenie się przez całe życie”

COMENIUS – Wielostronny partnerski projekt pod tytułem:

„ WSZYSCY PRZYJACIÓŁMI”

PROJEKT COMENIUS w języku francuskim

INFORMACJE O SZKOLE w języku francuskim

         Najpierw Hiszpania - już w listopadzie, potem zimowe spotkanie w Jerzykowie, wiosenne w Grecji, a w przyszłym roku szkolnym Bułgaria, Niemcy i Paryż – tak zapowiada się realizacja programu Comenius, do którego w tym roku przystąpiło Gimnazjum w Zespole Szkół w Jerzykowie.

      Rok szkolny 2009/2010 rozpoczął się dla Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie dużym sukcesem –  po kilku miesiącach przygotowań udało się pozyskać akceptację projektu edukacyjnego  realizowanego w ramach unijnego programu dla szkół Comenius. Projekt pod tytułem „Tous Amis” - „ Wszyscy przyjaciółmi” łączy aż sześć szkół partnerskich – gimnazja i licea z Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Bułgarii, Francji i Polski. Polskę reprezentują uczniowie i nauczyciele gimnazjum w Jerzykowie. W trakcie dwóch lat trwania projektu grupy najlepszych uczniów pod opieką nauczycieli będą spotykać się  kolejno w krajach partnerskich, realizować wspólnie zadania, dyskutować i , przede wszystkim, poznawać nowych przyjaciół. Całość działań jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Językiem projektu jest język francuski oraz angielski,  choć spotkania w międzynarodowym towarzystwie oraz udział w lekcjach języka hiszpańskiego, bułgarskiego i   greckiego będą okazją na poznanie innych języków europejskich.

     Głównymi tematami „Tous Amis” są zagadnienia związane z imigracją i współistnieniem wielu języków i kultur. Otwarcie Europy przyczyniło się do wymieszania kultur i narodowości. Czy jesteśmy przygotowani, aby stawić wyzwanie nowemu wyzwaniu współczesnego świata? Szerszym celem projektu jest poszerzenie wiedzy o kulturach i językach różnych państw europejskich, a także o życiu codziennym rówieśników w innych krajach. Lepsze poznanie europejskich bliższych i dalszych sąsiadów będzie dla naszych uczniów ciekawym i wartościowym doświadczeniem, które w przyszłości pomoże im stać się świadomymi i aktywnymi obywatelami Europy. Udział w projekcie nie tylko dostarczy młodzieży wiedzy, ale też zapozna z różnymi wartościami, nauczy tolerancji dla różnic kulturowych i , co najważniejsze, zwiększy  motywację do nauki języków obcych. Trudno o lepszą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych niż rozmowa z rówieśnikiem i pobyt u jego rodziny. Zadania projektowe pozwolą uczniom odkrywać różne języki i kultury poprzez zabawę i interakcję, wspólne spotkania, warsztaty, prezentacje multimedialne i dyskusje na forum, pozwolą im na poznanie rówieśników z innych państw.

Dla pedagogów będzie to okazja do zapoznania się z najlepszymi praktykami pedagogicznymi, szczególnie na polu nauczania języków obcych. Nauczyciele, porównując różne systemy edukacyjne i metody pracy, będą mogli wykorzystać innowacyjne wzorce w codziennej pracy w celu uzyskania lepszych wyników szkolnych.

     Pierwszym organizatorem zjazdu partnerów jest liceum w Gandii koło Walencji, gdzie wyjezdżamy już 10 listopada.  W lutym czeka nas wielkie wyzwanie – przygotowanie międzynarodowego spotkania w Jerzykowie. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem  pani Dyrektor , nauczycieli, uczniów i ich rodziców sprostamy temu zadaniu.

     Kolejne etapy projektu będzie można śledzić na specjalne stworzonych stronie internetowej projektu, blogu oraz gazetce szkolnej w Zespole Szkół w Jerzykowie. Mamy nadzieję, że efekty naszych działań i baza danych na temat kultur państw partnerskich będzie mogła być wykorzystywana również w latach późniejszych.

                                                                                                                 Opracowała: H. Nawrocka-Muka