„WARTO BYĆ DOBRYM”

Uczniowie Zespołu Szkól w Jerzykowie od drugiego semestru uczestniczą w akcji „Warto być dobrym” zorganizowanej przez Stowarzyszenie „ Przyjazna Szkoła”, z którą placówka współpracuje od kilku lat. Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Uczniowie mają możliwość udziału w konkursie promującym postawy uczestnika w trzech obszarach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w działania klasy, szkoły, społeczność lokalną, działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska.

Nagrodą główną dla zwycięzcy jest rower górski marki KROSS , który znajduje się już w szkole, a biblioteka wzbogaciła się o programy: PAMIĘĆ, KONCENTRACJA, SZYBKIE CZYTANIE.

Akcja jednak niesie cenniejsze wartości, a mianowicie pokazuje dobro i wolontariat jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji, docenienie odpowiedzialnego i pomocnego zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej. Niech więc działania uczniów naszej szkoły przyniosą im satysfakcję, a szkole zadowolenie z prezentowania przez dzieci pożądanych postaw.