DWT - Deutsch Wagen Tour

Deutsch Wagen Tour, projekt promujacy naukę języka niemieckiego oraz kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego, odwiedził po raz kolejny Zespół Szkół. w Pobiedziskach oraz Zespół Szkół w Jerzykowie, gdzie w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęto naukę języka niemieckiego.

Zajęcia projektowe przeprowadzone z klasami 1aG i 2cG w Pobiedziskach oraz z klasą 1cG w Jerzykowie prowadziła Pani Justyna Wichłacz, lektorka Goethe Institut. To właśnie Instytut Goethego oraz firma Volkswagen są głównymi sponsorami projektu.

Uczennice i uczniowie z Pobiedzisk i Jerzykowa utrwalali i poznawali w aktywny sposób słownictwo, ćwiczyli wymowę oraz dowiadywali się ciekawostek o znanych postaciach i miejscach z zakresu niemieckiej kultury, historii i sportu. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a nauczyciele pomoce dydaktyczne.

Serdecznie dziękujemy! Danke!

Leszek Pawlikowski-Wicedyrektor ZS w Pobiedziskach