"PROJEKT KODER JUNIOR - Szkoła Mistrzów Programowania"

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej uczestniczą w ogólnopolskim programie KODER JUNIOR. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM we współpracy z partnerami Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacją Pro Cultura realizuje projekt dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kierownikiem Projektu jest prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, kierownik Zakładu Pedeutologii. W projekcie „KoderJunior- Szkoła Mistrzów Programowania” bierze udział 131 szkół, 719 nauczycieli oraz 10 066 uczniów z klas 1-3 w tym również nasi uczniowie i nauczyciele. Uczestnicy projektu będą mieli okazję brać udział w zajęciach w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab prowadzonego przez naszego partnera Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe po zakończeniu 15 zajęć w szkole. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły z chęcią uczestniczą w zajęciach, podczas których: uczą się pracy w zespole, uczą się rozwiązywać problemy. Programowanie to sposób myślenia. Umiejętność programowania daje nam szanse na kreowanie rzeczywistości, uczy dostrzegania zależności i reguł w otaczającym nas świecie, pozwala osiągać cele różnymi drogami. Programowanie to szereg uniwersalnych zasad i reguł. Najmłodsze dzieci poznają je dzięki grom i zabawom „bez komputera”, które odpowiadają ich potrzebom rozwojowym.

M. Klorek