Międzynarodowy Projekt Teatralny Young Malta Festiwal

Uczniowie z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie co roku od 2014r. uczestniczą w międzynarodowym projekcie edukacyjnym Młoda Malta na zaproszenie organizatora: Gimnazjum i Liceum Akademickiego Da Vinci w Poznaniu.

Celem jest wymiana międzykulturowa, przełamywanie stereotypów oraz krzewienie postaw tolerancji. Uczestnicy mają okazję kontaktować się z młodzieżą z różnych stron świata na konferencjach on-line, dyskutować, a w czerwcu spotkać się na kilkudniowych warsztatach teatralnych i wspólnie pracować nad wytyczonymi zadaniami. Uczniowie, obcując ze sobą, mają możliwość doskonalenia umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego, poznawania innych kultur, zawarcia nowych przyjaźni. Teatr stał się miejscem, w którym wszyscy – młodzież, prowadzący zajęcia i nauczyciele – przełamują bariery, stają się otwarci, twórczy, okazują emocje. Niewątpliwie projekt został stworzony z myślą o uczniach uzdolnionych artystycznie, zachęca ich do kreatywnego udziału.

Zajęcia teatralne prowadzone przez profesjonalistów (m.in. tancerkę Paulinę Wycichowską, reżyserkę Grażynę Wydrowską, wokalistę zespołu Myslowitz – Michała Kowalonka, dziennikarzy Gazety Wyborczej) wzmacniają poczucie własnej wartości u uczniów, pobudzają ich do twórczych działań w inicjatywach kulturalnych, sprawiają, że uczestnicy stają się bardziej pewni siebie, optymistyczni, pełni energii. Projekt przyczynił się do promocji nowoczesnych metod pracy z młodzieżą, które dają nieograniczone możliwości działania, a w rezultacie niosą wiele satysfakcji i pozytywnych efektów uczniom i nauczycielom. Uczestnicy mają możliwość uczenia się poprzez działanie (m.in. przygotowanie spektakli, nagranie filmiku, pocztówki multimedialnej, interpretacja utworu poetyckiego, zajęcia ze scenografem, z dyskdżokejem, reżyserem). Techniki wykorzystywane na zajęciach uczą młodzież samodzielnego myślenia i działania, aktywności i otwartości, podnoszą ich samoocenę. Inną wartością dla młodych ludzi jest doznanie, jakie niesie ze sobą występ na scenie przed publicznością; takie możliwości sprawiają uczniom radość, pozwalają zaprezentować nabyte umiejętności i pochwalić się nimi, zachęcają do rozwijania swoich pasji, kształtują krytyczną postawę wobec własnej twórczości. Uczniowie stają się wrażliwymi i świadomymi odbiorcami kultury.

Dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom Gimnazjum i Liceum Akademickiego Da Vinci za możliwość uczestniczenia w tym artystycznym przedsięwzięciu.

Joanna Tanaś – opiekun „Klubu Teatrynek”


Informacje o naszym udziale w projekcie:

https://www.facebook.com/pages/M%C5%81ODA- MALTA-2015/819485644786139?fref=ts

https://www.youtube.com/watch?v=gnLpkLHiZ6o