„Łączymy pokolenia”

W Zespole Szkół w Jerzykowie w marcu 2013 r. rozpoczęto realizację projektu „Łączymy pokolenia”, w którym biorą udział seniorzy, rodzice , uczniowie i dzieci z terenu Jerzykowa i Biskupic oraz okolicznych wiosek. Głównym celem projektu jest integrowanie społeczności lokalnej, podtrzymywanie tradycji polskich , twórcze rozwijanie zainteresowań uczniów, dzielenie się doświadczeniami i przekazywanie ich młodszemu pokoleniu. Pierwsze warsztaty odbyły się w dniach 11 i 12 marca 2013 r., podczas których wykonywano ozdoby świąteczne metodą Quilling’u., bazie wielkanocne, stroiki i dekoracje wiosenne. Wspólnie wykonane prace ozdobiły szkołę. Kolejne warsztaty to działania kulinarne. Seniorzy, rodzice i nauczyciele wspólnie z dziećmi i młodzieżą przygotują wypieki świąteczne i poznają tradycje związane z przygotowaniem święconki. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2013 r.