Szkoła Promująca Zdrowie

W październiku 2006 r. Szkoła zgłosiła chęć przystąpienia do projektu Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Głównym celem projektu jest tworzenie warunków i podejmowanie działań, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

            W ciągu dwóch lat, w tzw. okresie przygotowawczym, podejmowaliśmy różnorodne działania mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Decyzję o wpisaniu do sieci Szkół Promujących Zdrowie otrzymaliśmy 9 maja 2009 r.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE - prezentacja działań naszej szkoły