Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Terminy postepowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Strona informacyjna Kuratorium Oświaty w Poznaniu - rekrutacja 2023/2024