Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017 - dokument

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego - http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/rekrutacje/D2015000194201.pdf

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających naukę we wrześniu - Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r

SYSTEMOWA OBSŁUGA REKRUTACJI OŚWIATOWEJ DLA POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2016- http://www.nabor.poznan.pcss.pl - Przy pomocy tej strony można zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.