SZKOŁA PODSTAWOWA

im. KRÓLOWEJ JADWIGI

W JERZYKOWIE

 

THE QUEEN JADWIGA PRIMARY SCHOOLS

IN JERZYKOWO

        

           

"Wychowujemy wolnego i samodzielnego człowieka gotowego pokonać trudy codziennego życia" 

"We bring up a free and independent human ready to overcome dificulties of every day life ”